علم و تکنولوژی

آیا ذهن (آگاهی )همان مغز است؟

آیا ذهن (آگاهی )همان مغز است؟ ویژه

چیزی که "آگاهی" نامیده می شود و با گذشت سالها از ظهورعلم مدرن، همچنان یکی از رازهای بزرگ علم است. انسان هنوز به صورت دقیق نمی داند که چگونه مغز مادی که بی کم و کاست از ذرات فیزیکی ساخته شده می تواند خاستگاه آگاهی و تجربیات ذهنی باشد جهانی که تجربه می کنیم مملو است از کیفیت های ادراکی که برای هر کدام از ما واقعی، واضح و انکار ناپذیرند

چگونه زندگی روی زمین آغاز شد؟ و آیا می تواند چیزی مشابه در سیاره دیگری (یا ماه) رخ دهد؟

چگونه زندگی روی زمین آغاز شد؟ و آیا می تواند چیزی مشابه در سیاره دیگری (یا ماه) رخ دهد؟ ویژه

یک فرضیه وجود دارد که به بنام "پروتئین نانوماشینی" معروف است. این آنزیم های خاصی هستند که از طریق تعامل بین اسید آمینه تشکیل شده اند که نقش بسیاری در بسیاری از فرآیندهای بیولوژیکی حیاتی ایفا می کنند، حتی با استفاده از اکسیژن که برای سلول های بدنمان نفوذ می کنیم، فرایندی است که همه ما می توانیم در زندگی حیاتی داشته باشیم. قبل از رفتن به  Scientologist و تصویر کمی سفینه های بیگانه آوردن این ترکیبات تشکیل دهنده زندگی به زمین، این نانوماشین های پروتئینی توسط برخی از تمدن پیشرفته کاشته شده اما به طور طبیعی توسط شهاب سنگ تحویل داده شد.

طبق نظر محققان DNA پیشرفته ترین زبان برنامه نویسی است

طبق نظر محققان DNA پیشرفته ترین زبان برنامه نویسی است ویژه

طبق نظر محققان DNA پیشرفته ترین زبان برنامه نویسی فناوری نانو است و میتوان از آن برای ایجاد ساختارها زنده و ماشین استفاده کنیم...